1. Wybór rodzaju pojazdu       2. Rezerwacja stanowiska        3. Podsumowanie      ?   
 
  Sposób rezerwacji stanowiska oraz godziny wymiany opon.
 
1. Wybór rodzaju pojazdu, szacunek kosztów wymiany umożliwia wybranie:
 • ilości wymienianych opon/kół
 • rodzaju pojazdu, wielkości kół i rodzaju felg - od tego uzależnione jest stanowisko (pojazdy dostawcze obsługiwane są jedynie na stanowisku B) oraz koszt wymiany.
 • wymieniane będą opony czy całe koła
 • dodatkowe usługi, zaznaczenie lub odznaczenie odzwierciedla się w cenie końcowej, dzięki czemu można oszacować całkowity koszt wymiany.
Po wybranu właściwych opcji przechodimy do kolejnego kroku - wyboru dnia, stanowiska oraz godziny klikając przycisk "Dalej" lub wybierając w menu górnym zakładkę " 2. Rezerwacja stanowiska"
 
2. Rezerwacja stanowiska :
 • w kalendarzu można wybrać datę, która nas interesuje
  nie można wybrać daty wstecznej, niedzieli lub święta, nie można także wybrać daty poza ustalonym przez kierownika serwisu zakresem, zazwyczaj jest to 30 dni od bieżącej daty.
 • niżej wyświetlone są dostępne stanowiska (lub stanowisko) oraz skala czasu w przedziałach co pół godziny (standardowy czas wymiany)
  w zależności od rodzaju pojazdu, rodzaju felg czas wymiany może wynosić 1/2 godziny, 1 godzinę lub 1,5 godziny
  dostępne godziny zaznaczone są kolorem zielonym, przesuwając myszką po skali czasu jeżeli możliwe jest zarezerwowanie określonej godziny kolor zmieni się na niebieski - wtedy klikając przechodzimy do rezerwacji wybranego stanowiska oraz godziny.
 
3. Podsumowanie :
 
Tu pdajemy dane potrzebne do zakończenia procesu - dane kontaktowe, informacje dotyczące szczegółów wymiany.
Może się zdarzyć, że wybrana przez nas godzina została w międzyczasie zarezerwowana, wtedy musimy wrócić do punktu
"2. Rezerwacja stanowiska"
Stronę można wydrukować - wydruk ułatwi formalności w biurze obsługi klienta.
 
  Mimo, że nie wymagamy podawania przez Państwa pełnych danych osobowych, umożliwiających identyfikację dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wykorzystujemy protokół SSL czyli szyfrowanie przesyłanych danych (mechanizm stosowany np. w bankach).
 
 
Rodzaj pojazdu / felg / opon:
 
 Dalej  > 
 
w cenę wymiany opon wliczone jest mycie opon, ; pakowanie opon w worki, kontrola koła zapasowego - uzupełnienie ciśnienia
Jeżeli przybycie do serwisu o wyznaczonej godzinie nie będzie możliwe prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 81 446 22 10 lub kom. 533 300 041.
Prosimy o przyjazd do Biura Serwisu Opon ok 5 min przed przewidzianym terminem wymiany w celu otwarcia zlecenia.
W przypadku zastosowania dodatkowych zabezpieczeń kół (złodziejki itp.) przypominany o konieczności dostarczenia specjalnego klucza przez klienta
 
 Regulamin
1.  Usługa rezerwacji stanowiska on-line jest prowadzona i zarządzana przez firmę Sabat Sp. z o.o.
2.  Zadaniem usługi jest umożliwienie rezerwacji za pośrednictwem sieci Internet wolnego stanowiska w serwisie opon w/w firmy o ustalonej godzinie w ustalonym terminie.
3.  Rezerwacji jest bezpłatna i może jej dokonać każdy, kto posiada dostęp do Internetu.
4.  Warunkiem poprawnej rezerwacji jest wprowadzenie imienia i nazwiska rezerwującego, telefonu kontaktowego oraz numeru rejestracyjnego pojazdu.
5.  Firma Sabat Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia rezerwacji stanowiska, choć nie jest ono konieczne.
6.  Spóźnienie dłuższe niż 5 minut powoduje, że termin rezerwacji przepada. Konieczne jest ustalenie nowego terminu.
7.  Numer rejestracyjny pojazdu klienta, który nie pojawił się, bądź spóźnił na umówioną godzinę może być przy kolejnych próbach rezerwacji odrzucony przez operatora systemu.